Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pampeliška jako doplněk při léčbě rakoviny

12. 10. 2014 14:20:09
Článek o pampelišce je jednou z kapitol knihy o alternativních metodách léčby rakovin. Další části knihy se budou postupně objevovat na http://alternativnicesta.cz/ Říká se „doma není nikdo prorokem“. Platí to jak pro proroky, tak i pro byliny. Lidé u nás hledají lék na svoje obtíže všude možně po celém světě. Ať už v jižní Americe, Číně nebo Indii. Skoro to vypadá, že z čím větší dálky bylinka je, tím musí být lepší a tím více pomůže. A bylinky které rostou za oknem stojí bez povšimnutí. Dálky mají nádech exotiky s příslibem zázraků.

Pampeliška lékařská je právě takovým nedoceněným „domácím“ skvostem, který roste všude kolem.

Obsahuje velké množství vitamínů C, A a K (55 gramů čerstvých listů až 535% DDD) a menší množství vitamínu E a vitamínů ze skupiny B; dále je zdrojem vápníku, železa, draslíku, manganu a menšího množství dalších kovů. Podrobný přehled obsažených minerálů a vitamínu vizhttp://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2441/2

V posledních letech se pampelišce dostává čím dál větší pozornosti ve výzkumech protinádorového působení. Nejčastěji se ve výzkumech objevuje extrakt z kořene, ale často také extrakt z listů.

Ovadje a kol. 2012 (1) zkoumali účinek extraktu z kořene pampelišky (DRE) in vitro na agresivní a chemorezistentní rakovinové buňky u rakoviny slinivky. Rakovina slinivky má téměř 100% úmrtnost (více než 5 let přežije jen asi 5% pacientů, většina umírá do 1 roku).

V pokusu buňky rakoviny reagovaly na DRE vodný roztok tak, že látky v roztoku vyvolaly u buněk apoptózu (buněčnou smrt) kolapsem mitochondrické membrány, která spustila autofagický proces. Zdravá lidská buňka (fibroblast) byla při stejném dávkování vůči DRE rezistentní. Tento pokus ve zkumavce naznačil, že extrakt z kořene pampelišky může mít potenciál zničit buňky rakoviny aniž by současně ničil zdravé buňky.

Přehledem nových terapeutických možností v onkologické léčbě, které se zaměřují specificky na mitochondrii u rakovinové buňky, se podrobně zabývá ve svém článku Shijun Wen a kol. 2013 (4).

Ovadje a kol. 2012 (2) zkoumali DRE i u chronické myelomonocytární leukémie (CMML). Jedná se o velmi agresivní formu onemocnění krvetvorby, která je u většiny pacientů neléčitelná (u malé části případů je možno zkusit transplantaci kmenových buněk). I u CMML bylo v pokusu dosaženo stejných výsledků jako u rakoviny slinivky, aniž by byly poškozeny krevní buňky.

Ovadje a kol. 2011 (3) popisují mechanismus jakými látky v pampelišce způsobují smrt rakovinových buněk u leukémie.

Už v roce 2004 popsali Hyun Na Koo a kol. (5) mechanismus cytotoxicity pampelišky v pokusu in vitro i u nádorových buněk rakoviny jater (Hep G2). Autoři zmiňují, že pampeliškový extrakt se používá v tradiční indiánské a čínské medicíně při léčbě leukémie, rakoviny prsu a konečníku a rakoviny ledvin a močového měchýře.

Chatterje a kol. 2010 (6) zjistili, že extrakt z kořene pampelišky indukoval apoptózu u buněk rakoviny kůže, které byly rezistentní vúči chemoterapii (jednalo se o méně běžnou formu zhoubného nádoru melanocytů – A375 a G361 a pokus in vitro). U G361 byl extrakt účinný v kombinaci s metforminem. Nebyla zaznamenána toxicita vůči zdravým buňkám.

Kniha Victora R. Preedyho „Cancer: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants“ (Preedy, 2014) zmiňuje protirakovinové působení ještě, kromě extraktu z kořene, i u extraktu z listů (DLE), ale nenachází doklady působení u extraktu z květů (DFE).

  • Protinádorové působení bylo zjištěno hlavně v extraktech z kořenů a z listů.

Sigstedt a kol. 2008 (7) v pokusu in vitro zjistili zpomalení růstu nádorových buněk rakoviny prsu (MCF-7/AZ), které byly vystaveny působení extraktu z listů, ale efekt se neobjevil u extraktu z kořene a z květů.

Choi a kol. 2009 (8) je jediný výzkum, který jsem dohledal, který udává protinádorové působení i u etanolového extraktu z květů pampelišky a to v pokusu in vitro na buňkách rakoviny vaječníků (SK-OV-3).

Co přesně v pampeliškovém extraktu je účinnou látkou mi není známo a v abstraktech studií se nezmiňuje, ale je možné, že půjde o cichorickou kyselinu, kterou obsahuje např. i echinacea u které se také zkoumají cytotoxické účinky. Např. Tsai Yl a kol. 2012 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22971663

Pokud by byla účinnou látkou cichorická kyselina, tak existuje zajímavá studie Stylianou a kol. 2014, která měří její obsah v pampeliškách během roku (pampelišky byly sbírány na Kypru). Více zde http://www.revistafarmacia.ro/201402/art-13-stylianou%20358-365.pdf

Závěr je takový, že v listech je jí nejvíce v březnu (kdy ještě nekvete) a postupně se obsah snižuje až do prosince. V kořenech je jí méně než v listech. A obsah se snižuje stejným způsobem jako u listů (od března postupně klesá), s výjimkou prosince, kde je jí najednou paradoxně nejvíce.

Hu a kol. 2003 (9) zmínili jako účinnou látku luteolin a luteolin 7-glukosid u kterých našli cytotoxické působení in vitro u buněk karcinomu kolon (Caco-2).Choi a kol. 2002 (10) ještě zmínili i kyselinu taraxinovou u leukémie.

Hamm a kol. 2013 (11) popisuje kazuistiky 3 pacientů, u kterých mohlo dojít ke stabilizování nebo zlepšení u leukémie. Všichni absolvovali chemoterapii doplněnou o pití čaje z kořenů pampelišek.

Pampeliška zatím u rakoviny nebyla testována v rámci dvojitě slepé klinické studie u lidí. Výše zmíněné výzkumy jsou in vitro (ve zkumavce), in vivo (na zvířatech) nebo jde o případové studie používání jednotlivci.

Zajímavosti

  • Yu-Cheng a kol. 2014 (12) objevili u vodního výluhu v pokusu na myších významné antidepresivní účinky
  • Al-Malki a kol. 2013 (13) zjistili u vodního výluhu z listů silný hepatoprotektivní účinek (ochrana jater před poškozením) ve výzkumu na myších u kterých vyvolali cirhózu

Doporučení pro užívání

Vzhledem k nejasnosti která část rostliny je nejúčinnější bude rozumné používat směs jak extraktu z listů, tak extraktu z kořenů. Protinádorové působení má zřejmě v pampelišce více složek, které jsou tu více a tu méně obsaženy v jejich jednotlivých částech.

Verdikt

Extrakty z pampelišky jsou velmi nadějné a myslím, že její používání rozhodně patří do alternativně sestavené doplňkové léčby. Proč hledat někde tisíce kilometrů za hranicemi, když máme poklad přímo na dvorku? Doporučuji!

Článek bude v budoucnu ještě doplněn o přehled možností kde extrakt z pampelišky získat a o doporučení pro dávkování. Prosím zkušené bylinkáře zda-li by mohli pro doplnění článku pomoci s částí o sběru pampelišky (kdy sbírat a jak, aby to bylo co nejohleduplnější k přírodě). Děkuji.

Kontraindikace

Nedoporučuje se užívat při kojení a v těhotenství, ne kvůli konkrétnímu riziku, ale protože není k dispozici dostatek dat o užívání. U některých lidí se může vzácně vyskytovat alergie na pampelišku. Pampeliška může ovlivňovat účinnost a působení některých léků. Je vhodná konzultace s lékařem u kategorií léků, které jsou zmíněny na stránce MedlinePlus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/706.html

Nebo na stránce http://www.mskcc.org/cancer-care/herb/dandelion


Další informace: Report EMEA z roku 2008 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2011/03/WC500102972.pdf

Zdroje:
1 Ovadje P, Chochkeh M, Akbari-Asl P, Hamm C, Pandey S. Selective induction of apoptosis and autophagy through treatment with dandelion root extract in human pancreatic cancer cells. Pancreas. 2012 Oct;41(7):1039-47. Online dostupné z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22647733
2 Ovadje P, Hamm C, Pandey S. Efficient induction of extrinsic cell death by dandelion root extract in human chronic myelomonocytic leukemia (CMML) cells. PLoS One. 2012;7(2):e30604. Online dostupné z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22363452
3 Selective induction of apoptosis through activation of caspase-8 in human leukemia cells (Jurkat) by dandelion root extract. Ovadje P, Chatterjee S, Griffin C, Tran C, Hamm C, Pandey S. J Ethnopharmacol. 2011 Jan 7;133(1):86-91. Online http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20849941
4 Targeting cancer cell mitochondria as a therapeutic approach. Wen S, Zhu D, Huang P. Future Med Chem. 2013 Jan;5(1):53-67. Online http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23256813
5 Taraxacum officinale induces cytotoxicity through TNF-alpha and IL-1alpha secretion in Hep G2 cells. Koo HN, Hong SH, Song BK, Kim CH, Yoo YH, Kim HM.
Life Sci. 2004 Jan 16;74(9):1149-57. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14687655
6 The efficacy of dandelion root extract in inducing apoptosis in drug-resistant human melanoma cells. Chatterjee SJ, Ovadje P, Mousa M, Hamm C, Pandey S. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:129045. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21234313
7 Evaluation of aqueous extracts of Taraxacum officinale on growth and invasion of breast and prostate cancer cells. Sigstedt SC, Hooten CJ, Callewaert MC, Jenkins AR, Romero AE, Pullin MJ, Kornienko A, Lowrey TK, Slambrouck SV, Steelant WF. Int J Oncol. 2008 May;32(5):1085-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18425335
8 Dandelion (Taraxacum officinale) Flower Ethanol Extract Inhibits Cell Proliferation and Induces Apoptosis in Human Ovarian Cancer SK-OV-3 Cells. Choi, Eun-Jeong ; Kim, Gun-He. Food science and biotechnology; ISSN:1225-5173 @ 1226-7708 @ ; VOL.18; NO.2; PAGE.552-555; (2009). http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=KR2010003271
9 Hu C,.Kitts DD. Antioxidant, prooxidant, and cytotoxic activities of solvent-fractionated dandelion (Taraxacum officinale) flower extracts in vitro. J Agric.Food Chem. 2003;51:301-10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12502425
10 Taraxinic acid, a hydrolysate of sesquiterpene lactone glycoside from the Taraxacum coreanum NAKAI, induces the differentiation of human acute promyelocytic leukemia HL-60 cells. Choi JH, Shin KM, Kim NY, Hong JP, Lee YS, Kim HJ, Park HJ, Lee KT. Biol Pharm Bull. 2002 Nov;25(11):1446-50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12419957
11 Dandelion Root and Chronic Myelomonocytic Leukemia. Caroline Hamm, Sindu M. Kanjeekal, Rasna Gupta, Wendy Ng. November 15, 2013; Blood: 122 (21). http://www.bloodjournal.org/content/122/21/5216.short?sso-checked=true
12 Antidepressant effects of the water extract from Taraxacum officinale leaves and roots in mice
Yu-Cheng Li, Ji-Duo Shen, Yang-Yang Li, Qi Huang
Pharmaceutical Biology 2014 52:8 , 1028-1032 http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13880209.2013.876432
13 http://www.academicjournals.org/article/article1380726574_Al-Malki%20et%20al.pdf

Klíčová slova: adenokarcinom slinivky, chronická myelomonocytární leukémie (CMML), leukémie, rakovina jater (Hep G2), rakovina vaječníků, karcinom kolon

Autor: Patrik Schoupal | neděle 12.10.2014 14:20 | karma článku: 17.76 | přečteno: 4862x

Další články blogera

Patrik Schoupal

Dr. Bylinka aneb jak vydělávat na alternativní medicíně

Dostal jsem tip na velmi drahé produkty, které nabízí stránka www.drbylinka.cz a krátce vás s touto stránkou seznámím, ať máte přehled do čeho jdete. Za eshopem stojí Pavel Kařízek z Chýně.

30.10.2016 v 13:22 | Karma článku: 19.03 | Přečteno: 1379 | Diskuse

Patrik Schoupal

3 překvapivé doplňky pro léčbu nádorů mozku

V článku rozebírám 3 zajímavé doplňkové možnosti léčby u nádorů mozku, které v dosavadních studiích přinesly pozoruhodné výsledky. Jde o protivirový lék Valganciclovir, o protiparazitický lék Vermox a o perillyl alcohol.

11.6.2016 v 12:13 | Karma článku: 13.15 | Přečteno: 1781 | Diskuse

Patrik Schoupal

Sluníčkář brutálně napadl Konvičku

V malé vesnici Vyšní Lhoty u Frýdku Místku došlo dnes v odpoledních hodinách k brutálnímu napadení Konvičky. Místní jsou z činu zděšeni a obávají se venku venčit své psy.

26.3.2016 v 19:48 | Karma článku: 32.47 | Přečteno: 5364 | Diskuse

Patrik Schoupal

Náboženské blouznění Kateřiny Konrádové nebo promyšlený byznys plán?

V oblasti alternativní medicíny se pohybuje celá řada podivínů, šarlatánů, byznysmenů a nebo úplných magorů. A jednou za čas se někdo mezi dvěma kategoriemi přesune, např. se z byznysmena stane magorem.

23.3.2016 v 21:07 | Karma článku: 33.37 | Přečteno: 5474 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Lubomír Vít

Je křesťanství jenom pohádka?

To do nás vtloukali komunisté. Ve škole nás učili, že náboženství vzniklo aby ovládalo masy. Dokonce byla písnička, poručíme větru dešti,kdy má pršet a kdy vát.

18.11.2017 v 16:31 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 |

Mirka Švarcová

Mí prarodiče jsou pašáci!

Procházím se po domě, je ve mně malá dušička, je mi úzko. V tom domě jsem strávila celé svoje dětství. Krásné dětství. S babi a dědou v líbánkách i hádkách, ale vždy s nimi byla ve finále velká legrace.

18.11.2017 v 15:37 | Karma článku: 10.35 | Přečteno: 132 | Diskuse

Pavel Vrba

Horor, co povstal z mlžného oparu.

K tomu, když si ještě pomyslím, že k tomu došlo vlastně díky mé vlastní iniciativě. Ach jo. Na druhou stranu, zase kdyby k tomu nedošlo, neuvědomil bych si, jaké existuje propojení mezi jízdou autem v mlze, úklidem a nákupem.

18.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 8.86 | Přečteno: 149 | Diskuse

David Gruber

Hlubiny študákovy duše – písemka z matematiky 1939 – prezidentští kandidáti v roce 2017

Včerejší den se týkal studentů, televize Nova tedy měla o nich klasický film z roku 1939. Zajímalo mne, jaké příklady měli septimáni na závěrečnou písemku z matematiky. A co ty příklady vypovídají o úrovni vzdělanosti tehdy a dnes

18.11.2017 v 13:47 | Karma článku: 23.86 | Přečteno: 598 | Diskuse

Jitka Štanclová

Výjimečný den

Jsou dny, které se vám zapíší do paměti a ponecháte si je tam uchované na celý život. Tak to cítím i já.

18.11.2017 v 10:42 | Karma článku: 14.05 | Přečteno: 216 | Diskuse
Počet článků 28 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 6371

Absolvent FSS MU obor psychologie, sociologie. Tvořím internetové stránky o alternativních metodách léčby rakovin www.alternativnicesta.cz

Seznam rubrik

Oblíbené články

více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.