Pampeliška jako doplněk při léčbě rakoviny

12. 10. 2014 14:20:09
Článek o pampelišce je jednou z kapitol knihy o alternativních metodách léčby rakovin. Další části knihy se budou postupně objevovat na http://alternativnicesta.cz/ Říká se „doma není nikdo prorokem“. Platí to jak pro proroky, tak i pro byliny. Lidé u nás hledají lék na svoje obtíže všude možně po celém světě. Ať už v jižní Americe, Číně nebo Indii. Skoro to vypadá, že z čím větší dálky bylinka je, tím musí být lepší a tím více pomůže. A bylinky které rostou za oknem stojí bez povšimnutí. Dálky mají nádech exotiky s příslibem zázraků.

Pampeliška lékařská je právě takovým nedoceněným „domácím“ skvostem, který roste všude kolem.

Obsahuje velké množství vitamínů C, A a K (55 gramů čerstvých listů až 535% DDD) a menší množství vitamínu E a vitamínů ze skupiny B; dále je zdrojem vápníku, železa, draslíku, manganu a menšího množství dalších kovů. Podrobný přehled obsažených minerálů a vitamínu vizhttp://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2441/2

V posledních letech se pampelišce dostává čím dál větší pozornosti ve výzkumech protinádorového působení. Nejčastěji se ve výzkumech objevuje extrakt z kořene, ale často také extrakt z listů.

Ovadje a kol. 2012 (1) zkoumali účinek extraktu z kořene pampelišky (DRE) in vitro na agresivní a chemorezistentní rakovinové buňky u rakoviny slinivky. Rakovina slinivky má téměř 100% úmrtnost (více než 5 let přežije jen asi 5% pacientů, většina umírá do 1 roku).

V pokusu buňky rakoviny reagovaly na DRE vodný roztok tak, že látky v roztoku vyvolaly u buněk apoptózu (buněčnou smrt) kolapsem mitochondrické membrány, která spustila autofagický proces. Zdravá lidská buňka (fibroblast) byla při stejném dávkování vůči DRE rezistentní. Tento pokus ve zkumavce naznačil, že extrakt z kořene pampelišky může mít potenciál zničit buňky rakoviny aniž by současně ničil zdravé buňky.

Přehledem nových terapeutických možností v onkologické léčbě, které se zaměřují specificky na mitochondrii u rakovinové buňky, se podrobně zabývá ve svém článku Shijun Wen a kol. 2013 (4).

Ovadje a kol. 2012 (2) zkoumali DRE i u chronické myelomonocytární leukémie (CMML). Jedná se o velmi agresivní formu onemocnění krvetvorby, která je u většiny pacientů neléčitelná (u malé části případů je možno zkusit transplantaci kmenových buněk). I u CMML bylo v pokusu dosaženo stejných výsledků jako u rakoviny slinivky, aniž by byly poškozeny krevní buňky.

Ovadje a kol. 2011 (3) popisují mechanismus jakými látky v pampelišce způsobují smrt rakovinových buněk u leukémie.

Už v roce 2004 popsali Hyun Na Koo a kol. (5) mechanismus cytotoxicity pampelišky v pokusu in vitro i u nádorových buněk rakoviny jater (Hep G2). Autoři zmiňují, že pampeliškový extrakt se používá v tradiční indiánské a čínské medicíně při léčbě leukémie, rakoviny prsu a konečníku a rakoviny ledvin a močového měchýře.

Chatterje a kol. 2010 (6) zjistili, že extrakt z kořene pampelišky indukoval apoptózu u buněk rakoviny kůže, které byly rezistentní vúči chemoterapii (jednalo se o méně běžnou formu zhoubného nádoru melanocytů – A375 a G361 a pokus in vitro). U G361 byl extrakt účinný v kombinaci s metforminem. Nebyla zaznamenána toxicita vůči zdravým buňkám.

Kniha Victora R. Preedyho „Cancer: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants“ (Preedy, 2014) zmiňuje protirakovinové působení ještě, kromě extraktu z kořene, i u extraktu z listů (DLE), ale nenachází doklady působení u extraktu z květů (DFE).

  • Protinádorové působení bylo zjištěno hlavně v extraktech z kořenů a z listů.

Sigstedt a kol. 2008 (7) v pokusu in vitro zjistili zpomalení růstu nádorových buněk rakoviny prsu (MCF-7/AZ), které byly vystaveny působení extraktu z listů, ale efekt se neobjevil u extraktu z kořene a z květů.

Choi a kol. 2009 (8) je jediný výzkum, který jsem dohledal, který udává protinádorové působení i u etanolového extraktu z květů pampelišky a to v pokusu in vitro na buňkách rakoviny vaječníků (SK-OV-3).

Co přesně v pampeliškovém extraktu je účinnou látkou mi není známo a v abstraktech studií se nezmiňuje, ale je možné, že půjde o cichorickou kyselinu, kterou obsahuje např. i echinacea u které se také zkoumají cytotoxické účinky. Např. Tsai Yl a kol. 2012 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22971663

Pokud by byla účinnou látkou cichorická kyselina, tak existuje zajímavá studie Stylianou a kol. 2014, která měří její obsah v pampeliškách během roku (pampelišky byly sbírány na Kypru). Více zde http://www.revistafarmacia.ro/201402/art-13-stylianou%20358-365.pdf

Závěr je takový, že v listech je jí nejvíce v březnu (kdy ještě nekvete) a postupně se obsah snižuje až do prosince. V kořenech je jí méně než v listech. A obsah se snižuje stejným způsobem jako u listů (od března postupně klesá), s výjimkou prosince, kde je jí najednou paradoxně nejvíce.

Hu a kol. 2003 (9) zmínili jako účinnou látku luteolin a luteolin 7-glukosid u kterých našli cytotoxické působení in vitro u buněk karcinomu kolon (Caco-2).Choi a kol. 2002 (10) ještě zmínili i kyselinu taraxinovou u leukémie.

Hamm a kol. 2013 (11) popisuje kazuistiky 3 pacientů, u kterých mohlo dojít ke stabilizování nebo zlepšení u leukémie. Všichni absolvovali chemoterapii doplněnou o pití čaje z kořenů pampelišek.

Pampeliška zatím u rakoviny nebyla testována v rámci dvojitě slepé klinické studie u lidí. Výše zmíněné výzkumy jsou in vitro (ve zkumavce), in vivo (na zvířatech) nebo jde o případové studie používání jednotlivci.

Zajímavosti

  • Yu-Cheng a kol. 2014 (12) objevili u vodního výluhu v pokusu na myších významné antidepresivní účinky
  • Al-Malki a kol. 2013 (13) zjistili u vodního výluhu z listů silný hepatoprotektivní účinek (ochrana jater před poškozením) ve výzkumu na myších u kterých vyvolali cirhózu

Doporučení pro užívání

Vzhledem k nejasnosti která část rostliny je nejúčinnější bude rozumné používat směs jak extraktu z listů, tak extraktu z kořenů. Protinádorové působení má zřejmě v pampelišce více složek, které jsou tu více a tu méně obsaženy v jejich jednotlivých částech.

Verdikt

Extrakty z pampelišky jsou velmi nadějné a myslím, že její používání rozhodně patří do alternativně sestavené doplňkové léčby. Proč hledat někde tisíce kilometrů za hranicemi, když máme poklad přímo na dvorku? Doporučuji!

Článek bude v budoucnu ještě doplněn o přehled možností kde extrakt z pampelišky získat a o doporučení pro dávkování. Prosím zkušené bylinkáře zda-li by mohli pro doplnění článku pomoci s částí o sběru pampelišky (kdy sbírat a jak, aby to bylo co nejohleduplnější k přírodě). Děkuji.

Kontraindikace

Nedoporučuje se užívat při kojení a v těhotenství, ne kvůli konkrétnímu riziku, ale protože není k dispozici dostatek dat o užívání. U některých lidí se může vzácně vyskytovat alergie na pampelišku. Pampeliška může ovlivňovat účinnost a působení některých léků. Je vhodná konzultace s lékařem u kategorií léků, které jsou zmíněny na stránce MedlinePlus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/706.html

Nebo na stránce http://www.mskcc.org/cancer-care/herb/dandelion


Další informace: Report EMEA z roku 2008 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2011/03/WC500102972.pdf

Zdroje:
1 Ovadje P, Chochkeh M, Akbari-Asl P, Hamm C, Pandey S. Selective induction of apoptosis and autophagy through treatment with dandelion root extract in human pancreatic cancer cells. Pancreas. 2012 Oct;41(7):1039-47. Online dostupné z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22647733
2 Ovadje P, Hamm C, Pandey S. Efficient induction of extrinsic cell death by dandelion root extract in human chronic myelomonocytic leukemia (CMML) cells. PLoS One. 2012;7(2):e30604. Online dostupné z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22363452
3 Selective induction of apoptosis through activation of caspase-8 in human leukemia cells (Jurkat) by dandelion root extract. Ovadje P, Chatterjee S, Griffin C, Tran C, Hamm C, Pandey S. J Ethnopharmacol. 2011 Jan 7;133(1):86-91. Online http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20849941
4 Targeting cancer cell mitochondria as a therapeutic approach. Wen S, Zhu D, Huang P. Future Med Chem. 2013 Jan;5(1):53-67. Online http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23256813
5 Taraxacum officinale induces cytotoxicity through TNF-alpha and IL-1alpha secretion in Hep G2 cells. Koo HN, Hong SH, Song BK, Kim CH, Yoo YH, Kim HM.
Life Sci. 2004 Jan 16;74(9):1149-57. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14687655
6 The efficacy of dandelion root extract in inducing apoptosis in drug-resistant human melanoma cells. Chatterjee SJ, Ovadje P, Mousa M, Hamm C, Pandey S. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:129045. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21234313
7 Evaluation of aqueous extracts of Taraxacum officinale on growth and invasion of breast and prostate cancer cells. Sigstedt SC, Hooten CJ, Callewaert MC, Jenkins AR, Romero AE, Pullin MJ, Kornienko A, Lowrey TK, Slambrouck SV, Steelant WF. Int J Oncol. 2008 May;32(5):1085-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18425335
8 Dandelion (Taraxacum officinale) Flower Ethanol Extract Inhibits Cell Proliferation and Induces Apoptosis in Human Ovarian Cancer SK-OV-3 Cells. Choi, Eun-Jeong ; Kim, Gun-He. Food science and biotechnology; ISSN:1225-5173 @ 1226-7708 @ ; VOL.18; NO.2; PAGE.552-555; (2009). http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=KR2010003271
9 Hu C,.Kitts DD. Antioxidant, prooxidant, and cytotoxic activities of solvent-fractionated dandelion (Taraxacum officinale) flower extracts in vitro. J Agric.Food Chem. 2003;51:301-10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12502425
10 Taraxinic acid, a hydrolysate of sesquiterpene lactone glycoside from the Taraxacum coreanum NAKAI, induces the differentiation of human acute promyelocytic leukemia HL-60 cells. Choi JH, Shin KM, Kim NY, Hong JP, Lee YS, Kim HJ, Park HJ, Lee KT. Biol Pharm Bull. 2002 Nov;25(11):1446-50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12419957
11 Dandelion Root and Chronic Myelomonocytic Leukemia. Caroline Hamm, Sindu M. Kanjeekal, Rasna Gupta, Wendy Ng. November 15, 2013; Blood: 122 (21). http://www.bloodjournal.org/content/122/21/5216.short?sso-checked=true
12 Antidepressant effects of the water extract from Taraxacum officinale leaves and roots in mice
Yu-Cheng Li, Ji-Duo Shen, Yang-Yang Li, Qi Huang
Pharmaceutical Biology 2014 52:8 , 1028-1032 http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13880209.2013.876432
13 http://www.academicjournals.org/article/article1380726574_Al-Malki%20et%20al.pdf

Klíčová slova: adenokarcinom slinivky, chronická myelomonocytární leukémie (CMML), leukémie, rakovina jater (Hep G2), rakovina vaječníků, karcinom kolon

Autor: Patrik Schoupal | neděle 12.10.2014 14:20 | karma článku: 19.92 | přečteno: 5899x

Další články blogera

Patrik Schoupal

Dr. Bylinka aneb jak vydělávat na alternativní medicíně

Dostal jsem tip na velmi drahé produkty, které nabízí stránka www.drbylinka.cz a krátce vás s touto stránkou seznámím, ať máte přehled do čeho jdete. Za eshopem stojí Pavel Kařízek z Chýně.

30.10.2016 v 13:22 | Karma článku: 20.70 | Přečteno: 1890 | Diskuse

Patrik Schoupal

3 překvapivé doplňky pro léčbu nádorů mozku

V článku rozebírám 3 zajímavé doplňkové možnosti léčby u nádorů mozku, které v dosavadních studiích přinesly pozoruhodné výsledky. Jde o protivirový lék Valganciclovir, o protiparazitický lék Vermox a o perillyl alcohol.

11.6.2016 v 12:13 | Karma článku: 13.53 | Přečteno: 2728 | Diskuse

Patrik Schoupal

Sluníčkář brutálně napadl Konvičku

V malé vesnici Vyšní Lhoty u Frýdku Místku došlo dnes v odpoledních hodinách k brutálnímu napadení Konvičky. Místní jsou z činu zděšeni a obávají se venku venčit své psy.

26.3.2016 v 19:48 | Karma článku: 32.54 | Přečteno: 5601 | Diskuse

Patrik Schoupal

Náboženské blouznění Kateřiny Konrádové nebo promyšlený byznys plán?

V oblasti alternativní medicíny se pohybuje celá řada podivínů, šarlatánů, byznysmenů a nebo úplných magorů. A jednou za čas se někdo mezi dvěma kategoriemi přesune, např. se z byznysmena stane magorem.

23.3.2016 v 21:07 | Karma článku: 34.30 | Přečteno: 6639 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Libuše Palková

Kladenský salón

Bývaly časy, kdy bohaté rodiny, nebo urozené šlechtičny, pořádaly ve svém honosném sídle literární či umělecké salóny. To znamenalo, že se tam scházeli význační umělci a intelektuálové své doby, aby spolu jedli pili a diskutovali.

16.12.2018 v 16:31 | Karma článku: 7.53 | Přečteno: 357 | Diskuse

Jan Pražák

Ty už nejsi můj syn!

Milošův podraz Kristýnu nesmírně zasáhl. Přišel naprosto nečekaně v době, když byly jejich Lukáškovi tři měsíce a ona byla přesvědčená, že se konečně vezmou.

16.12.2018 v 16:15 | Karma článku: 25.48 | Přečteno: 639 | Diskuse

Vilém Ravek

Smrt čmeláka./Z deníku podvedené manželky./

Ženská pomsta si v ničem nezadá s tou mužskou. Mužova pomsta připomíná zničující sopečnou erupci nebo ránu kamennou sekerou. Ženská pomsta je ve své měkkosti jako bezedná bažina. Oběť umírá pomalu a mučivě.

16.12.2018 v 14:39 | Karma článku: 17.17 | Přečteno: 347 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Asi bych byl umírněný kališník

Jsem fandou spisovatele Vlastimila Vondrušky a louskám jeho sedmidílnou ságu „Husitská epopej“. Je to především historický román na pozadí bouřlivého století středověku.

16.12.2018 v 14:25 | Karma článku: 10.70 | Přečteno: 184 | Diskuse

Petr Široký

Jak kůrají psi aneb Překladače mají smysl pro humor

Byv požádán známými, zplodil jsem pro jejich školačku krátké pojednání o ježkovi v jazyce anglickém. Protože v této řeči nejsem úplně doma, podrobil jsem svůj polotovar automatické kontrole. Výsledek předčil očekávání:

16.12.2018 v 7:30 | Karma článku: 17.33 | Přečteno: 427 | Diskuse
Počet článků 28 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 7298

Absolvent FSS MU obor psychologie, sociologie. Tvořím internetové stránky o alternativních metodách léčby rakovin www.alternativnicesta.cz

Seznam rubrik

Oblíbené články

více

Najdete na iDNES.cz